תוכן עניינים

תקנון האתר

תנאי שימוש באתר בלו-פיל.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר, והם מתייחסים לשני המינים כמובן.
הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר. תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו.
בתנאים אלה, המונח “תוכן”, או “תכנים” כולל מידע מכל סוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) .

תנאי שימוש באתר

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר
בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים קידום ופרסום שומר על זכותו לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים.
מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך או למחוק כל כתבה או תגובה, מכל סוג שהוא ובכל עת, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים.
במידה ויש בכתוב באתר משום פגיעה/טעות כזו או אחרת, אנא פנה אלינו בדחיפות לכתובת [email protected] על מנת לברר ואם יש צורך לתקן זאת.
האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.
המשתמש מסכים כי הוא בלבד יישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.

מדיניות פרטיות

מדיניות זו נכנסת לתוקף ברגע כניסתך לאתר.

קניין רוחני – הצגת תכנים מהאתר או הפצתם באתרים אחרים

הכתבות באתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום מוגנות בזכויות יוצרים והבעלות עליהן הינה ברשות אתר בלו-פיל מיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום בלבד. כל שימוש בתכנים אלו באתר אחר ברשת, או שימוש כחומר לימודי כל שהוא, המועבר בפני תלמידים בכל דרך, מחייב הרשאה בכתב יאיר רונן בעל האתר, ומנהל בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום.

מסירת תכנים לפרסום באתר

אנשי מקצוע מתחום המיתוג, בניית אתרים ופרסום המעוניינים להעלות תכנים לאתר. מתבקשים להפנות את הבקשה ליאיר רונן דרך מייל  [email protected] עורכי האתר יחליטו האם לפרסם את התכנים או לא, או לפרסם חלק מהם, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
בעצם מסירת התכנים לפרסום מוסר התוכן  מצהיר כי הוא בעל זכויות היוצרים על התוכן, והוא מוותר על הזכויות בהם, ומאשר לעורכי האתר לעשות בהם כל שימוש בחינם. אלא אם כן יש הסכם אחר חתום בין הצדדים.
עורכי האתר רשאים לשנות את תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת ועפ”י שיקול דעתם הבלעדי. אי לכך, מומלץ לחזור ולקרוא הצהרות אלה מעת לעת.

תנאי שימוש במערכת הדיונים והתגובות

אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום מאפשר לגולשים לכתוב הודעות שיופיעו במערכת הדיונים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתר. ולעיין בהודעות של גולשים אחרים במערכת הדיונים ובתגובות להודעות.
בכניסתך למערכת הדיונים והתגובות הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש במערכת הדיונים והתגובות שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים במערכת הדיונים והתגובות הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בדיונים. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש במערכת הדיונים והתגובות אתה עלול להיות חשוף למידע שגוי, מטעה, וכד’, וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה ממערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום בעניין זה.
מערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה למערכת הדיונים והתגובות.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.
כמשתתף במערכת הדיונים והתגובות הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

 1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.
 2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.
 3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות מערכת הדיונים והתגובות או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).
 4. לא לשלוח למערכת הדיונים והתגובות מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.
 5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום. או למשתמש במערכת הדיונים והתגובות.
 6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.
 7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.
 8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.
 9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר במערכת הדיונים והתגובות, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.
 10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.
 11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים במערכת הדיונים והתגובות.
 12. לא להעלות למערכת הדיונים והתגובות הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.
 13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד’.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה למערכת הדיונים והתגובות מהווה רישיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה למערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום. לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם למערכת דיונים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, מערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד מערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום. ו/או מי מטעמה.
המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות למערכת הדיונים והתגובות, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי מערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש במערכת הדיונים והתגובות, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:

 1. אם השימוש שעשה המשתמש במערכת הדיונים והתגובות ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש במערכת הדיונים והתגובות או עשה בהם שימוש – אינו חוקי.
 2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג’ כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.
 3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.
 4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום
 5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.
 6. אם מערכת האתר נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש במערכת הדיונים והתגובות בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף במערכת הדיונים והתגובות מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.
מערכת אתר בלו-פיל סטודיו למיתוג, בנייה ועיצוב אתרים, קידום ופרסום, תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את מערכת הדיונים והתגובות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.